Létrehozásáról szóló megállapodást

Az alábbi információkat származik a további feltételek Landal GreenParks.

Az elállási jog kizárása
A Landal GreenParks felhívja a figyelmét arra, hogy az Ön foglalásai törvényileg véglegesnek tekintendők. A Landal GreenParks és az Ön között létrejött megállapodásra nem vonatkozik a 14 napos elállási jog (ill. az úgynevezett gondolkodási idő).

2. cikk - Foglalások
2.1 A Landal GreenParks csak 18 éves vagy annál idősebb személyek foglalásait fogadja el. A 18 évesnél fiatalabb személyek foglalásai érvénytelennek tekintendők.
2.2 A Landal GreenParks fenntartja magának a jogot, hogy a fentiektől eltérő foglalásokat – különösen csoportok esetén – indoklás nélkül elutasítsa, vagy, hogy a foglalást különleges feltételekhez kösse.
2.3 Amennyiben a Landal GreenParks elfogadja az Ön foglalását, a Landal GreenParks a foglalást követő 14 napon belül megküldi Önnek a foglalás megerősítését és a számlát. Kérjük, hogy az átvételt követően ellenőrizze az adatok helyességét. Az esetlegesen helytelenül feltüntetett adatokról haladéktalanul értesíteni kell a Landal GreenParks céget.
2.4 Abban az esetben, ha a foglalást követő 14 napon belül nem kapná meg a foglalás megerősítését/a számlát, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a cég foglalási részlegével. E dokumentumok hiányában nincs lehetőség a foglalással kapcsolatos fellebbezésre.
2.5 A Landal GreenParks és Ön között megállapodás jön létre abban a pillanatban, amikor a Landal GreenParks megerősíti az Ön foglalását.
2.6 Jelen megállapodás a szállás- és/vagy kempinghelyek és/vagy egyéb egységek rövid időtartamú, rekreációs célokra történő használatára vonatkozik. 

5. Cikk - Árak
5.3 Valamennyi ár magában foglalja az áfát, hacsak nincs más megállapodás.

7. Cikk - Fizetések
7.1 Foglaláskor Önnek ki kell fizetnie 30% előleget, valamint a foglalási és kezelési költségeket, továbbá a biztosítási díjat is. E fent említett összegeket a Landal GreenParks által megküldött foglalási megerősítés/számla dátumától számított 14 napon belül ki kell fizetni. Kempinghely esetén a foglalási megerősítés/számla dátumától számított 14 napon belül a felmerülő költségek 50%-át kell előlegként megfizetni.
7.2 A bérleti díj fennmaradó összegének a Landal GreenParks területén történő tartózkodásnak a foglalási megerősítésben / a számlán feltüntetett első napját megelőzően legkésőbb 8 héttel be kell érkeznie a Landal GreenParks számlájára.
7.3 A fentiektől eltérően, abban az esetben, ha a foglalás a parkban eltöltött időszak előtt 8-4 héttel történik, a teljes esedékes összeget (bérleti díj, valamint a foglalási megerősítés/ számla dátumától számított 14 napon belül a 7.1 és 7.2 cikkelyben említett költségek) ki kell fizetni. Ha a foglalás a parkban eltöltött időszak előtt 4 héttel történik, akkor a teljes összeget (bérleti díj, valamint a 7.1 és 7.2 cikkelyben említett költségek) azonnal meg kell fizetni. Ha a parkba való megérkezéskor kiderül, hogy a fizetendő összeg még nem érkezett meg (teljes egészében) a Landal GreenParks bankszámlájára, akkor az összeget/ (az összeg fennmaradó részét) a helyszínen kell megfizetni. Amennyiben a fizetésre nem kerül sor a fentiek szerint, a Landal GreenParks megtagadhatja a szállás- és/vagy kempinghely és/vagy egyéb egység használatát. Ha a későbbiekben kiderül, hogy Ön átutalta az összeget, csak az összeg az Ön érkezésekor még nem került jóváírásra a Landal GreenParks bankszámlájára, akkor a duplán fizetett összeg utólagosan visszatérítésre kerül.
7.4 Ha Ön nem fizeti ki idejében az Önnek kiszámlázott összegeket, akkor a fizetési határidő lejárta után Ön azonnal fizetési késedelembe esik. Ebben az esetben a Landal GreenParks lehetővé teszi az Ön számára, hogy a tartozás összegét 7 napon belül mégis kiegyenlítse. Ha a fizetésre ekkor sem kerül sor, a Landal GreenParks fenntartja magának a jogot, hogy a 7 nap leteltét követő nappal felbontsa (visszamondja) a megállapodást. A Landal GreenParks valamennyi ebből eredő káráért, beleértve az Ön foglalásával és a megállapodás felbontásával kapcsolatos költségeket is, Ön felel. A Landal GreenParks cégnek mindenkor jogában áll szálláshelyenként visszamondási költségeket felszámítani. Ebben az esetben a 14. cikkely rendelkezései alkalmazandók.
7.5 A Landal GreenParks cégnek mindig jogában áll az esetlegesen, bármilyen okból is fennálló követeléseit az Ön által bármilyen címen megfizetett összegekből fedezni.